Pradžia / Gyvenimas / Vairuotojams planuojama nauja civilinės atsakomybės privalomojo draudimo tvarka

Vairuotojams planuojama nauja civilinės atsakomybės privalomojo draudimo tvarka

2023-12-13

Vairuotojams planuojama nauja civilinės atsakomybės privalomojo draudimo tvarka

Patiko? Pasidalink:

Finansų ministerija kartu su Lietuvos banku bei Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuru parengė naujos redakcijos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo projektą – vien pataisyti dabartinį įstatymą neužtenka, nes įsigaliojusi ES direktyva primeta daugybę naujovių.

Atsižvelgiant į nuolat vykstančius technologinius pokyčius ir atsirandančius vis naujus transporto priemonių tipus, ES direktyvoje patikslinta motorinės transporto priemonės, kuriai taikomas reikalavimas turėti draudimą, apibrėžtis, įtraukiant didžiausią tokios transporto priemonės projektinį greitį ir grynąjį svorį. Siekiant perkelti direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę, projektu nustatoma, kad reikalavimas apdrausti taikomas privalomoms registruoti važiuoti žeme skirtoms transporto priemonėms, kurių didžiausias projektinis greitis yra daugiau kaip 25 km/h arba didžiausias grynasis svoris – daugiau kaip 25 kg, o didžiausias projektinis greitis – daugiau kaip 14 km/h.

Kadangi Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme motorinės transporto priemonės apibrėžtis neapima traktorių ir savaeigių mašinų, o šių transporto priemonių valdytojų civilinė atsakomybė turi būti draudžiama draudimu ir turi būti atlyginama jų padaryta žala (draudimo išimties šioms transporto priemonėms direktyvoje nenumatyta), projekte apibrėžiant privalomai registruotinas transporto priemones nurodoma, kad jis taikomas ir traktoriams bei savaeigėms mašinoms.

Galiojančiame Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme privalomas draudimas siejamas su transporto priemonių privaloma registracija. T. y., draudžiamos tik privalomai registruotinos transporto priemonės.

„Tačiau direktyvoje draudimas su transporto priemonių privaloma registracija nesusietas, kas reiškia, kad draudžiamos turi būti visos motorinės transporto priemonės, atitinkančios direktyvoje pateiktus draustinų transporto priemonių kriterijus (didžiausias projektinis greitis daugiau kaip 25 km/h arba didžiausias grynasis svoris – daugiau kaip 25 kg, o didžiausias projektinis greitis – daugiau kaip 14 km/h)”, – dėstoma projekte.

Siekiant tinkamai įgyvendinti direktyvą, privalomas draudimas būtų taikomas ir aukščiau išvardintus kriterijus atitinkančioms motorinėms transporto priemonėms, traktoriams ir savaeigėms mašinoms. T. y., neregistruotinoms transporto priemonėms.

„Toks reglamentavimas sudarys pareigą drausti iki šiol nedraustinas motorines transporto priemones, pvz., elektrinius paspirtukus, kurių projektinis greitis didesnis kaip 25 km/h, ir kitas privalomai neregistruotinas motorines transporto priemones, atitinkančias nurodytos draustinos transporto priemonės kriterijus”, – dėstoma projekte.

Atsižvelgiant į siekį užtikrinti vienodą minimalią nukentėjusių trečiųjų asmenų apsaugą visoje Europos Sąjungoje, direktyvoje nustatytos mažiausios draudimo sumos. Perkeliant direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę, projekte nustatoma, kad draudimo suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos teritorijoje, neatsižvelgiant į tai, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, yra 6 450 000 eurų dėl žalos asmeniui (įskaitant neturtinę eismo įvykio žalą) ir 1 300 000 eurų dėl žalos turtui. Kaip nustatyta direktyvoje, draudimo sumų dydžiai dėl žalos asmeniui ir dėl žalos turtui kas 5 metai nuo 2021 m. gruodžio 22 d. bus indeksuojami atsižvelgiant į Europos suderintą vartotojų kainų indeksą ir nurodomi Europos Komisijos aktuose.

Patiko? Pasidalink:

Rekomenduojami Video

Jums gali patikti

REKLAMA