Pradžia / Finansai / „Sodra“ paaiškino, kam ir kada mokama išmoka netekus darbo – iki 1040 eurų galima gauti 9 mėn.

„Sodra“ paaiškino, kam ir kada mokama išmoka netekus darbo – iki 1040 eurų galima gauti 9 mėn.

2023-08-31

„Sodra“ paaiškino, kam ir kada mokama išmoka netekus darbo – iki 1040 eurų galima gauti 9 mėn.

Patiko? Pasidalink:

Jeigu pakankamai dirbote legaliai ir mokėjote visus priklausančius mokesčius, netekus darbo jums priklauso teisė į nedarbo draudimo išmoką. Ji priklauso nuo anksčiau gauto atlyginimo ir gali siekti nemenką sumą.

„Kartais sulaukiame klausimų – jei nedarbo išmoka skiriama nuo 8 dienos po užsiregistravimo Užimtumo tarnyboje, tai išmoka už pirmąsias 8 dienas, kai žmogus turi bedarbio statusą, yra prarandama?“ – oficialioje socialinio tinklo paskyroje rašo „Sodra“.

Anot jos jos specialistų, svarbu žinoti, kad netekęs darbo, žmogus pirmiausia turi užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, kur jam suteikiamas bedarbio statusas.

Tuo pačiu pateikiamas ir prašymas skirti nedarbo išmoką. Nedarbo išmoka skiriama nuo 8 dienos po bedarbio statuso įgijimo ir mokama 9 mėn. 

Taigi, pavyzdžiui, jei žmogus užsiregistravo Užimtumo tarnyboje ir įgijo bedarbio statusą vasario 1 d., nedarbo išmoka bus skirta nuo vasario 9 d. Kadangi išmoka mokama už praėjusį mėnesį, pinigai pasieks žmogų kovo mėnesį.

Sodra (Justinas Auškelis/Fotodiena nuotr.

Jei žmogus neras darbo anksčiau ir gaus išmoką maksimalų laikotarpį – 9 mėnesius – mokėjimo pabaiga bus laikoma 2023 m. lapkričio 8 d. Paskutinę išmoką už aštuonias lapkričio dienas žmogus gaus gruodžio mėnesį.

Atleistiems iš darbo dėl asmens kaltės asmenims nedarbo išmoka pradedama mokėti praėjus 3 mėn. nuo užsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos, tačiau ne anksčiau nei nuo bedarbio statuso įgijimo dienos.

Kokio dydžio išmokas moka

Nedarbo išmoką gali gauti tie asmenys, kurie buvo draudžiami nedarbo socialiniu draudimu, t. y. dirbo ir patys mokėjo ar už juos buvo mokamos nedarbo socialinio draudimo įmokos. Nedarbo išmoka priklauso žmonėms, sukaupusiems pakankamą nedarbo draudimo stažą – 12 mėn. per pastaruosius 30 mėn. iki bedarbio statuso įgijimo dienos.

Nedarbo išmoką sudaro dvi dalys – pastovi ir kintama:

pastovi nedarbo išmokos dalis lygi 195,47 euro, t. y. 23,27 proc. mėnesį, už kurį mokama išmoka, galiojančios minimalios mėnesio algos (MMA): 840 Eur x 23,27 proc. = 195,47 Eurkintama dalis priklauso nuo Jūsų turėtų pajamų. Apskaičiuojant kintamą nedarbo išmokos dalį įvertinamos Jūsų draudžiamosios pajamos, turėtos per 30 mėn., praėjusių iki užpraeito kalendorinio mėnesio pabaigos nuo bedarbio statuso įgijimo dienos.

Kintama mėnesinė išmokos dalis pagal mokėjimo mėnesius:

  • 1–3 nedarbo išmokos mokėjimo mėnesį – 38,79 proc. vidutinio atlyginimo.
  • 4–6 mėnesį – 31,03 proc.
  • 7– 9 mėnesį – 23,27 proc.​​​

Kaip praktiškai apskaičiuojama

Tarkime, asmuo 2023 m. kovo mėnesį užsiregistruos bedarbiu Užimtumo tarnyboje.

Pastovi nedarbo draudimo išmokos dalis bus tokia: 840 Eur x 23,27 proc = 195,47 Eur

Kintama dalis bus apskaičiuojama pagal asmens vidutines mėnesio draudžiamąsias pajamas, kurios nustatomos pagal laikotarpiu nuo 2020-08-01 iki 2023-01-31 jo turėtas draudžiamąsias pajamas. 

Tarkime, šio asmens vidutinės mėnesio draudžiamosios pajamos yra 800 eurų (neatskaičius mokesčių).

Tuomet kintama išmokos dalis pagal mėnesius bus apskaičiuojama taip: 1–3 nedarbo išmokos mokėjimo mėnesį – 800 Eur x 38,79 proc. = 310,32 Eur; 4–6 mėnesį – 800 Eur x 31,03 proc. = 248,24 Eur; 7–9 mėnesį – 800 Eur x 23,27 proc. = 186,16 Eur.

Taigi bendrai tokiam žmogui mokama nedarbo išmoka bus lygi: Kovo–gegužės mėn. – 195,47 Eur + 310,32 Eur = 505,79 Eur; Birželio–rugpjūčio mėn. – 195,47 Eur + 248,24 Eur = 443,71 Eur; Rugsėjo–lapkričio mėn. – 195,47 Eur + 186,16 Eur = 381,63 Eur.

Ne viso mėnesio nedarbo išmoka apskaičiuojama pagal kalendorines to mėnesio, už kurį ji mokama, dienas.

Maksimalūs išmokos dydžiai

Maksimali nedarbo išmoka negali būti didesnė kaip 58,18 proc. Valstybės duomenų agentūros skelbiamo šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis), galiojusio už praeitą kalendorinį ketvirtį nuo bedarbio statuso įgijimo dienos. 

2023 m. I ketvirtį (nuo 2023-01-01 iki 2023-03-31) bedarbio statusą įgijusiems asmenims maksimali nedarbo išmoka yra 1039,73 Eur (1787,10 Eur x 58,18 proc. = 1039,73 Eur).

Išmoka bus mažesnė, jei gaunate patiems priklausančią:

  • valstybinę pensiją;
  • rentą buvusiam sportininkui;
  • kompensacinę išmoką profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniam darbuotojui;
  • ligos išmoką dėl nelaimingo atsitikimo darbe ir profesinės ligos bei profesinės reabilitacijos, ligos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką.

Tokiais atvejais bus mokama tik nedarbo išmokos dalis, viršijanti gaunamą pensijų, kompensacijų, rentų ar išmokų sumą. Pensijos ar išmokos, gaunamos už kitus asmenis, iš nedarbo išmokos neminusuojamos.

Patiko? Pasidalink:

Rekomenduojami Video

Jums gali patikti

REKLAMA